Počítačové sítě

0
 • charakteristické rysy vývoje v oblasti výpočetní techniky nastaly v 80. letech

rozšíření PC

->

interaktivní práce

příjemné uživatelské prostředí

nové aplikace

zvyšující se množství zpracovávaných dat

->

potřeba nového způsobu vzájemné komunikace

->

počítačové sítě

Základní myšlenka vzniku počítačových sítí je propojit příbuzné komponenty s cílem:

 1. sdílet data informace
 2. sdílet technické prostředky (např. tiskárnu -> snižuje finanční nároky na pořízení. Stačí jedna tiskárna pro více oddělení, které své tisky posílají na tuto jednu tiskárnu. Může se proto koupit jedna kvalitní místo více nekvalitních tiskáren)
 3. poskytovat služby

 

Počítačová síť = propojení několika nebo mnoha počítačů a dalších zařízení, která umožňují přenos a sdílení dat prostřednictvím přenosového média.

 druhy připojení:

a) trvalé (optické kabely, …)

b) dočasné (tel. linka + modem)

 

Topologie = způsob uspořádání počítačové sítě

Rozsah počítačových sítí

LAN (Local Area Networks)

lokální počítačová síť

 • počítačová síť uvnitř budov a areálů
 • dosah do 1 km
 • speciální spojení (kroucená dvoulinka, koaxiální kabel, optické vlákno)
 • přenosová rychlost 10Mb/s; 100Mb/s; 1Gb/s

MAN (Metropolitan Area Networks)

metropolitní počítačová síť

 • sítě v městských oblastech a regionech
 • k propojení použity optické spoje a radiové směrové spoje
 • vzdálenost do 10km
 • rychlost přenosu až 100Mb/s

WAN (Wide Area Networks)

= rozsáhlá počítačová síť

 • národní, nadnárodní a světové počítačové sítě
 • vzdálenost nad 10 km
 • přenosová rychlost 100Kb/s

Topologie počítačové sítě

Fyzická

 • definuje vzájemné propojení prvků sítě

Logická

 • definuje vzájemnou komunikaci prvků sítě (způsob komunikace)

LAN

 • základní druhy topologie:
  • sběrnice (musí komunikovat vždy jen jedna stanice, jinak dojde k zahlcení sítě)
  • kruh (v určitém okamžiku možnost vyslání pouze jedné zprávy)
  • hvězda (možnost vyslání informací z více stanic najednou)

Základní druhy topologie počítačové sítě

 

 

 

 

 

 • sítě typu PEER-TO-PEER = sítě s rovnocennými stanicemi (pracovní stanice = libovolný počítač, který tvoří uzel sítě)
 • sítě typu KLIENT-SERVER = sítě se specializovanými stanicemi (server = počítač, který poskytuje služby sítě, např. Mail server….. klient = zařízení, které využívá služby sítě, př. tiskárna)

 

Pokud chci poslat e-mail, použiju svého klienta a přes poštovní server pošlu zprávu. Adresát si zase přes svého poštovního klienta zprávu stáhne ke čtení.

KLIENT- SERVER

 

 

 

 

 

 

 

Síťový hardware

 • síťová karta
 • komunikační média:

a) kabel

b) telefonní linka + modem

c) satelitní spoje

 

 • aktivní prvky sítě

= počítače, na kterých běží komunikační protokoly

 

host počítač, na kterém běží aplikace používající sítě

opakovač (repeater)

 • elektronické zařízení pro zesílení signálu
 • prodlužuje vzdálenost přenosu dat

rozbočovač (HUB)

 • propojovací člen
 • spojuje přes jeden uzel skupinu počítačů
 • umožňuje jim vzájemnou komunikaci

most (bridge) – počítač, který směruje pakety mezi sítěmi

brána (gateway) – směrovač  přímo připojený k více sítím

WEB net

= univerzitní počítačová síť

 • jednotná autentizace (můžeme se k síti přihlásit přes jedno jméno a heslo a to jak do LINUXU, tak do WINDOWS)
 • možnost e-mailu
 • sdílený diskový prostor
 • www prezentace
 • tiskové služby
 • přístup do UIS STAG (univerzitní informační systém)

CESNET2

= nadnárodní vysokorychlostní počítačová síť

 • určena pro vědu a výzkum, vývoj a vzdělávání
 • její páteř propojuje největší univerzitní města v ČR
 • uživatelé sítě:
  • Akademie věd ČR
  • některé střední školy
  • nemocnice
  • knihovny

INTERNET

 • původně vojenský experiment = ARPANET. Poté se stal akademickou záležitostí, v současnosti funguje na základě komerčního principu
 • soustava vzájemně propojených sítí
 • nemá konkrétního vlastníka
 • vlastníkem dílčí sítě je Internet Service Provider  (uživatelé platí těmto Providerům za poskytované služby)
 • existují mezinárodní pracovní skupiny zabývající se prací na Internetu

Komunikace v počítačové síti

 • přenášení informací pomocí „paketů“ (balíčky informací), které se na konci (v počítači, který zprávu přijímá) poskládají do dané zprávy

Protokol = souhrn pravidel, která používají dvě strany aby se mohly domluvit a spolupracovat v situacích, které normálně řeší každá z nich po svém

 

Síťový protokol = pravidla pro připojení počítačů do sítě a pro výměnu informací mezi počítači

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet protocol)

 • skupina protokolů užívaná v lokálních i rozlehlých sítích
 • podpora síťových služeb

 

Adresa v internetu

 • k tomu, aby bylo možno přenášet data mezi libovolnými uzly sítě (počítačema), je nutné aby měly tyto uzly jednoznačnou adresu
 • neváže se na použité technologie
 • funguje na základě protokolu TCP/IP

IP Adresa

= jednoznačná adresa uzlu sítě např. 147.228.2.123 (4 bajtová) -> přiděluje národní správce adres.

Doménové adresy

 • Domain Name Systém (DNS) převádí symbolické jméno (neboli doménovou adresu) na číselnou IP adresu (pro člověka je nepraktické pamatovat si čísla stroje, proto se zavádí tzv. symbolické jméno)

DNS

 

 

 

 

 

 

 • symbolická jména nestačí k jednoznačné identifikaci zdrojů na Internetu tj. www stránek, proto se používá URL

URL (Uniform Resource Locator)

 • umožňuje přístup k internetovým zdrojům

 

Obecný formát URL:

Obecný formát URL

 

 

 

příklad: http://home.zcu.cz/orion/orion.html

 

Služby sítě

 • využití společných technických prostředků:

a) sdílení diskového prostoru na síťovém serveru

b) tisk na síťových tiskárnách

 

 • sdílení dat, souborů a programového vybavení

a) přístup ke vzdálenému počítači (pomocí telnetu, ssh)

b) přenos souborů mezi dvěma počítači (pomocí protokolů ftp, scp)

 

WinSCP (program na přenos souborů mezi počítači. Analogie Commandera)

puTTY

 

 • informační služby :

a) hypertextové dokumenty (www –  Word Wide Web). Nelineární struktura    informace nečtu od začátku do konce, ale přeskakuju pomocí odkazů tam kam potřebuju

b) vyhledávání osob (WHOIS – kdo je)

 

 • komunikace mezi uživateli sítě:

a) elektronická pošta (e-mail)

b) elektronická konference

c) v reálném čase (chat, ICQ, talk, Internet Replay Chat – IRC). Nutnost, aby byli všichni účastníci online.

d) videokonference

Vyhledávací programy

 • př. Google, Seznam, Atlas, Altavista, Vivisimo (výsledkem hledání pomocí Vivisima není přehled adres, ale struktura, ve které se dále vyhledává)

Vytváření html dokumentů

 • příkaz pro uložení souboru a vybrat „uložit ve formátu html“
 • vytvoření textového souboru pomocí html jazyka
 • pomocí front Page

Připojení k Internetu

ISDN (Integrated Services Digital Network)

= přenos zvuku v digitální podobě

 • je výsledkem snahy o přenos informací přes jedinou síť
 • lze připojit až 8 různých digitálních zařízení
 • současně mohou komunikovat 2 z nich
 • výrazně rychlejší
 • analogová zařízení lze připojit jen přes speciální terminálový adaptér (např. modem)

ADSL

= asymetrické připojení

 • může pracovat současně s klasickou analogovou telefonní službou i technologií ISDN aniž se vzájemně ovlivňuje rychlost přenosu dat a kvalita telefonního hovoru
 • nutné je připojení pevnou linkou k síti Telecomu
 • není všude dostupná

Mobilní připojení

 • z přenosného počítače
 • z mobilního telefonu (přístup k webu, e-mailu)
 • GSM, HSCSD, GPRS

Distribuce Software v počítačové síti

Public Domain

= programy zdarma ke stažení a to včetně zdrojového kódu produktu

Freeware

= programy zdarma ke stažení, podléhají ovšem autorským právům (nelze je např. poupravit a snažit se na nich vydělávat)

Shareware

= omezená verze k vyzkoušení. Poskytován obvykle metodou „try and pay“ (vyzkoušej a zaplať)

Bezpečnost a ochrana dat

Problém:

 1. informace je zboží (je tudíž velký zájem o její získání a zpeněžení. A to i nemorální cestou)
 2. informace je nehmotná (pokud se nám někdo nabourá do počítače a zcizí nám informace, leckdy to ani nemusíme poznat x pokud by nám někdo ukradl počítač, který je hmotnou věcí, poznáme to ihned jak otevřeme dveře kanceláře)
 3. počítačová kriminalita:
 • neoprávněná manipulace a zneužití dat
 • pronikání do počítačových sítí
 • šíření virů
 • zneužívání strojového času (používání počítače k jiné než povolené práci v síti)
 • softwarové pirátství

Antivirové programy

= programy určené pro vyhledávání a odstranění virů

Druhy virů:

 • počítačový virus
 • trojský kůň – tváří se jako běžný program, ale odesílá o nás informace dále
 • červ (worm) – způsobuje poškození, šíří se poštou v podobě souborů se dvěma příponama

Firewall

= systém, který kontroluje komunikaci mezi lokální a veřejnou sítí (Internet)

Firewall

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost v elektronické komunikaci

 • hoax =  poplašná zpráva
 • spam = nevyžádaná pošta
 • spyware = reklama která obtěžuje (zasílaná na náš e-mail, který si zjišťuje nelegální cestou. Příkladem je program Gator)

 

Důležité zákony

 1. Zákon o autorských právech (www.psp.cz)
 • Zákon o ochraně osobních údajů
 1. Zákon o elektronickém podpisu (údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě)

Comments are closed.