Číselné soustavy

0
 • běžně používané číselné soustavy jsou desítková, dvojková a šestnáctková
 • stroje používají dvojkovou soustavu (např. počítače nebo kalkulačky)
 • dvojková soustava = číselná soustava o základu 2

Libovolné číslo  n+1 kladných a m záporných  řádech můžeme v soustavě o základu Z zapsat jako mnohočlen:

N = anzn + an-1 zn-1 + … + az1 + az0 + a-1 z-1 + … + az-m

 

Kde 0 ≤ ai < z

Příklad:

 • Číslo ve dvojkové (binární) soustavě 1111011=1•26+1•25+1•24+1•23+0•22+1•21+1•20

(vysvětlení: použití „2“ znamená, že jde o dvojkovou soustavu a jednotlivé mocniny jsou určeny pozicí dané „1“ nebo „0“ bráno zleva. Dle vzorce: 2 je „z“ a 0 nebo 1 jsou „ai“ )

desítková podoba čísla 1111011 (rozloženo viz výše) je číslo 123 (součet rozkladu)

 • Převod čísla 123 z desítkové soustavy do dvojkové:

123:2 =…  (dělím tak dlouho, dokud výsledek není menší než základ soustavy tedy 2)

 • 123:2=61 (zbytek 1)
 • 61:2=30 (zbytek1)
 • 30:2=15 (zbytek 0)
 • 15:2=7 (zbytek 1)
 • 7:2=3 (zbytek1)
 • 3:2=1 (zbytek 1)
 • 1:2=0 (zbytek 1)

Odzadu zapíšu dané „zbytky“, takže vznikne číslo 1111011

Comments are closed.