Technická analýza devizového kurzu

0

Technická analýza je v podstatě součástí ekonometrie (analýza časových řad…). Z časových řad minulosti je usuzováno na vývoj v budoucnosti.

Jedná se o modely, které nemají ekonomickou strukturu.

 • Fundamentální analýza dává předpovědi v určitém intervalu, protože sama pracuje s odhadovanými veličinami – různé teorie mají různou představu o vlivu různých makroekonomických veličin na FX (citlivost FX na makroekonomické veličiny se mění v čase a různých podmínkách). Ekonomické veličiny ve fundamentální analýze nejsou deterministické (jsou odhadované), proto nelze ani výsledky fundamentální analýzy považovat za deterministické.
 • Fundamentální analýza nevysvětluje období dní, hodin atd., tak vzniká prostor pro technickou analýzu. Technická analýza je analýzou časových řad.

Technická analýza

 • Technická analýza vychází z myšlenky, že časové řady FX jsou nositeli informace o budoucím vývoji, a že je tato informace zjistitelná a využitelná.
Technická analýza

Technická analýza

 • Jak odhalit body vrcholu a dna?
 • Mohlo jít jen o zbrzdění a pak bude následovat pokračování ve stejném trendu
 • pokud se spletu prodělám, pokud budu čekat na potvrzení změny trendu dlouho také prodělám (budu poslední a spekulační zisk získávají jen ti první, ale transakční poplatky platí všichni)

Některé pojmy technické analýzy

 • Býčí trh = nejnižší denní kurzy rostou
 • Medvětí trh = největší denní kurzy klesají
 • Silný trh = růst objemů doprovázený růstem kurzu (tj. růstem devizovém poptávky)
 • Slabý trh = pokles objemů doprovázený poklesem ceny (tj. pokles devizové poptávky)
 • Překoupený trh (overbought) = trh ještě roste, ale méně (růst ceny se zpomaluje)
 • Přepropadný trh (oversold) = trh ještě klesá, ale méně (pokles ceny se zpomaluje)

Jednoduché metody technické analýzy

Nastavení x%-ního filtru, který potvrdí změnu trendu.

Například vrchol je potvrzen, když od něj následuje pokles o x%.

vzorec21

 • krátkodobý protne dlouhodobý shora = vrchol = otevřít krátkou pozici (uzavřít dlouhou)
 • krátkodobý protne dlouhodobý zdola = dno = otevřít dlouhou pozici (uzavřít krátkou)
 • Jak „dlouhé“ mají být klouzavé průměry? Obvykle se používá 5 až 10 dní pro krátkodobý a 15 až 20 dní pro dlouhodobý klouzavý průměr.
 • Bollingerova pásma (sofistikovanější metoda, využívá klouzavých průměrů plus/minus zvolený násobek směrodatné odchylky).
 • Momentum

vzorec22Výsledky technické analýzy

 • teorie efektivních trhů
  • slabá efektivnost = subjekty dělají pouze technickou analýzu (backward looking)
  • středně silná = plná racionalita subjektů, dělají technickou i fundamentální analýzu
  • silná = SR odráží i neveřejné informace
  • neefektivní trhy = subjekty nedělají žádnou analýzu

Comments are closed.