Swapové operace

0

Swapy jsou kombinací spotové a forwardové operace případně dvou forwardových operací se stejnou dobou splatnosti.

 • Swapy se člení na:
  • tradiční – jednoduché
  • měnové
  • měnové úrokové

Forwardové i swapové obchody jsou neburzovní obchody.

Tradiční swapy

Jedná se o dočasnou konverzi jistin v rozdílných měnách podle spotového kurzu. Jedná se o jednorázovou úhradu kurzového rozdílu na základě swapové sazby.

 • Kotace swapové sazby:
  • swapová sazba nákup – BID

vzorec33

 • klient devizu nakupuje podle spotového kurzu SR, termínově ji prodá podle FR, což znamená, že termínově banka kupuje (BID)
 • klient koupí devizu a poté ji prodá – po dobu držby swapu má ty devizy k dispozici
 • tu devizu klient může uložit do banky – nakoupí si depozitum denominované v dané měně, a když zahraniční úroková sazba bude větší než domácí úroková sazba, tak je ve výhodnější pozici klient =) proto chce banka určitý poplatek po klientovi =) tzn. že klient kompenzuje bance ztrátu plynoucí z rozdílu úrokových sazeb
 • pokud domácí úroková sazba je větší než zahraniční úroková sazba =) klient získává – devizu nakupuje levněji, než ji poté prodává =) banka klientovi kompenzuje rozdíl úrokových sazeb
 • swapová sazba prodej – ASK

vzorec34

 • klient devizu prodává podle SR a nakupuje podle FR (z pohledu banky – ASK)
 • pokud bude zahraniční úroková sazba větší než-li domácí, klient by měl něco dostat
 • swapová sazba je negativní, klient devizu prodává podle spotového kurzu, který je větší, než za kolik ji nakupuje forwardovým kurzem
 • pokud bude zahraniční úroková sazba menší než-li domácí, klient platí swapový poplatek bance

 

Swapy jsou alternativní variantou krátkodobého úvěru – ale potíž je v tom, že klient potřebuje nějakou zahraniční měnu. Swap je výhodnější než krátkodobý úvěr, neboť se jím klient vyhne srážkové dani z úroků, mohu získat lepší depozitní úrokovou míru, protože obvykle ta depozita v zahraničních měnách nepodléhají institutu povinných rezerv, které jsou úročené týdenní repo sazbou.

Příklad

Mám 10 dolarů a potřebuji 350 Kč na období 3 měsíců. Mám dvě varianty – buď si vezmu na 3 měsíce korunový úvěr nebo použiji swap.

tabulka

Náklady na úvěr

 • velikost úvěru, který dostanu = 350 Kč (10*35)
 • úrokový náklad úvěru = 350*0,12*90/360 = 10,5 Kč = úroky, které zaplatím za 1 Kč úvěru
 • 10 dolarů vezmu a koupím si americké depozitum, vyinkasuji úroky a poté to konvertuji přes FR: 10*0,032*90/360*(1-0,05)*(1-0,25)*35,363 = 2,02 Kč
 • „čistý náklad“ = kolik Kč mě stojí varianta, že si vezmu 350 Kč úvěr a použiji 10 USD (dolarové depozitum): 10,5 – 2,02 = 8,48 Kč
 • Swap:
  • FRASK – SRASK = 0,786 Kč/USD
  • na promptním trhu prodávám devizu a na forwardovém trhu ji koupím zpátky (10 USD) – z pohledu banky je to pozice prodej
  • „čistý náklad“ = 7,86 Kč (tedy 10 USD * 0,786 Kč/USD)
  • vzhledem k zadání je tato varianta lepší, protože ve variantě úvěru máme daně a PMR

Měnové swapy

 • konverze pravidelných plateb v jedné měně do pravidelných plateb v jiné měně
 • dají se tím konvergovat jak jistiny, tak také úroky
 • neuvažuje se, že se změní způsob úročení
 • konverze dluhové služby z jedné měny do druhé

Příklad

Mám českou firmu, která exportuje do USA, protože se americké ekonomice vede. Firma má pravidelné inkaso v dolarech. Firma si vezme úvěr v dolarech, a jelikož dostává pravidelné platby v dolarech, tak z nich úvěr bude splácet.

Na druhou stranu mám americkou firmu, která exportuje do Čech, protože se české ekonomice vede. Firma má pravidelné inkaso v CZK. Firma si vezme úvěr v CZK a splátky úvěru provádí v CZK.

Neexistuje euroměnový trh. Čili česká banka půjčuje pouze CZK a americká banka půjčuje pouze USD.

 • Tabulka úrokových sazeb:
Česká banka v CZK Americká banka v USD
Česká firma 15 % 10 %
Americká firma 12 % 5 %

 

 • Absolutní výhodu má USA
 • ČR je na tom o 25 % hůře než americká firma v případě české banky a v případě americké banky je na tom dvakrát hůře než americká firma u americké banky.
 • Česká firma má pravidelné inkaso v USD, americká firma v CZK, tím pádem by realizovaly pouze 10% úrokové sazby.
 • Jak realizovat swap, aby se uskutečnila komparativní výhoda? Česká firma si vezme úvěr v CZK a americká firma si vezme úvěr v USD.
 • výměna 350 Kč na 10 USD
 • vzájemná výměna úrokových plateb
 • americká firma musí platit 5 % z částky v USD bance
 • česká firma platí 15 % z částky v CZK bance
 • firma se domluví, že česká firma bude americké firmě platit 7 % dané částky v dolarech a americká firma bude platit české firmě 13 %
 • česká firma skutečně platí pouze 9 % za USD – z pohledu v tabulce by platila 10 %
 • americká firma skutečně platí 11 % za CZK – z pohledu v tabulce by platila 12 %
 • tento swapový obchod je výhodný pro oba subjekty

obrazek1

 

Swapový dům

 • swapové domy uzavírají swapové obchody
 • mohou uzavírat obchody i na svůj účet – poté dané obchody probíhají rychleji
Swapový dům

Swapový dům

 

– v porovnání s tabulkou 9,5 % x 10 %

– v porovnání s tabulkou 11,5 % x 12 %

– swapový dům by inkasoval 1 % za to, že obě firmy seznámil

Měnové úrokové sazby

Swapy, ve kterých dochází ke změně způsobu úročení díky vzájemné konverzi úrokových sazeb, jsou měnovými úrokovými sazbami.

 • Například v ekonomice jsou hospodářské cykly a cash flow firem kopíruje daný cyklus – pokud budeme zkoumat závislost cash flow na hospodářském cyklu, zjistíme vysokou pozitivní závislost.
 • Pokud se ekonomika nachází v konjunktuře, centrální banky se bojí přehřátí ekonomiky a úrokové sazby zvedají. Vysoké zisky a vysoké úrokové sazby způsobují, že ekonomika roste a rostou i úrokové sazby – rostou úrokové náklady a ukazatel cash flow (provozního zisku) je stabilní. Pokud se ekonomika nachází v recesi, centrální banky úrokové sazby snižují.

 

Comments are closed.