Opce

0

Opce je právo (nikoliv povinnost) iniciovat určitý obchod.

Smluvní strany u opcí jsou označovány jako vypisovatel (seller, prodejce, writer) a držitel (holder). Držitel má právo obchod uskutečnit. Vypisovatel má povinnost obchod uskutečnit (v případě, že držitel opce chce opci uplatnit). Držitel platí vypisovateli za opci opční prémii (tj. cena opce).

Opce se rozlišují na opce:

 • kupní (call) – tj. právo koupit předem dohodnuté množství deviz v předem dohodnutém čase a ceně
 • prodejní (put) – tj. právo prodat předem dohodnuté množství deviz v předem dohodnutém čase a ceně

Rozdíl mezi opcí a forvardem je, že v případě opcí obchod nemusí nastat.

 • Opce se obchodují na OTC trzích (over-the-counter) a nebo na burzách (burzovní opce – opce jsou standardizované).
 • Oproti futures jsou termíny, kdy jsou opce vypisovány, častější a opce mají také rozdílné doby splatnosti.
 • Vypisovatel opce se vystavuje měnovému riziku, držitel opce žádné riziko nenese (nemusí opci využít).

Další členění opcí:

 • americká opce (opční právo je možné využít kdykoliv do doby splatnosti)
 • evropská opce (opční právo je možné využít pouze v den splatnosti)

Výnosové křivky opcí

 • Call opce (tj. kupní)
Call opce

Call opce

 • Put opce (tj. prodejní)
Put opce

Put opce

Například:

 • Realizační cena = 35 CZK/USD
 • Opční prémie = 1 CZK/USD

 

Stanovení opční prémie

vzorec39

SR = spotový kurz

SP = realizační cena

t = doba do splatnosti (maturity opce)

vzorec40

Pr = vnitřní + časová hodnota

vnitřní hodnota = IV

časová hodnota = Pr-IV

IVC = kupní vnitřní cena = max (0, SR-SP

IVP = prodejní vnitřní cena = max (0, SP-SR)

U americké opce platí PR > IV, protože:

Předpoklad Pr<IV.

SR = 35 CZK/USD

SPC = 33

=> IVC = 2 + například Pr = 1

 • nakupovat opce, okamžitě požadovat plnění a okamžitě získané dolary koupit (tj. na každém dolaru je výnos 1 CZK arbitrážního zisku) = zvýší se poptávka = zvýší se opční prémie Pr, až dokud Pr = 1

Časová hodnota (Pr-IV)

 • Kupní opce
Kupní opce

Kupní opce

Směrnice IV je 45°.

 • Prodejní opce
Prodejní opce

Prodejní opce

 

Směrnice IV je -45°.

Hedging a opce

 • krátká pozice – držitelem call opce
 • dlouhá pozice – držitelem put opce
 • Vypsáním opce se hedgovat nelze.

Delta opce

vzorce delta opce

Fiktivní opce

 • nákup opce od spřízněné strany za velmi nízkou opční prémii s nereálnou realizační cenou (například 558 CZK/USD)
 • používá se pro obcházejí limitů otevřených/uzavřených pozic
 • jak moc je takováto fiktivní opce „out of money“? násobí se „delta opcí“, tj.

vzorec41

 • Když delta opce je téměř nulová, metrika indikuje téměř nulové zajištění.

 

Comments are closed.