RM-Systém

0

RM-Systém (RMS) je česká burza cenných papírů.

Historie

 • RMS vznikl v roce 1993.
 • Od roku 1999 se začalo obchodovat i na internetu.
 • V roce 2006 se stal RMS součástí skupiny FIO.
 • 12.2008 se RMS transformoval v regulérní burzu (před tím byl RMS organizátorem mimoburzovního trhu s cennými papíry – účastníkem mohl být prakticky kdokoliv).
 • Dnes je oficiálním názvem „RM-Systém, česká burza cenných papírů a. s.“

Profil společnosti

 • Základní kapitál = 30.000.000,00 Kč.
 • Jediným akcionářem je FIO, burzovní společnost, a. s.
 • Statutárním orgánem je tříčlenné představenstvo.
 • Za léta 2009 a 2008 RMS utrpěl ztrátu.
 • Orgánem dohledu je Česká národní banka (dříve Komise pro cenné papíry).
 • Objemy obchodů akcií za 1 rok činí téměř 9 miliard (2010), co se dluhopisů týče tak cca 40 milionů Kč (2010) – výrazně nižší objemy než na BCPP.
 • Obchodovat na RMS může jakýkoliv běžný občan či právnická osoba (za předpokladu splnění určitých smluvních požadavků) – přístup probíhá však přes obchodníka s cennými papíry.

Regulace

Dohled nad trhem vykonává ČNB.

 • Základními normami jsou:
  • tržní řád
  • zákon číslo 591/1992 Sb. o cenných papírech
  • zákon o podnikání na kapitálovém trhu
  • pravidla obchodování schválená ČNB
  • rozhodnutí ředitele, oznámení ředitele, rozhodnutí o změnách v cenných papírech
  • BIC = Bohemian Indentifier Code
   • akcie: BAAxxxxx (druhé A = první emise, B= druhá emise…)
   • dluhopisy: BDAxxxxx

Typy obchodů

 • standardní pokyn (aukční) – VNN („vše nebo nic“)
 • pokyn EasyClick (aukční) – loty (standardizované množství)
  • standardní pokyn i pokyn EasyClick umožňují inteligentní pokyny – stoploss, trailing stop, trailing limit
 • přímý obchod (dohoda mezi investory)
 • Tvůrci trhu jsou dva
  • FIO Banka, a. s.,
  • FIO Burzovní společnost, a. s.
 • Obchodování probíhá od 9.00 do 17.00.

Burzovní trhy

Burzovní trhy lze rozdělit na oficiální regulovaný trh a na volný trh.

 • Oficiální regulovaný trh
  • cenné papíry obchodované na oficiálním trhu musí plnit přísnější podmínky definované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, zejména se to týká podmínek přijetí k obchodování a informačních povinností k akcionářům nebo povinnost nabídek převzetí
 • Volný trh
  • mnohostranný obchodní systém (MOS) s volnějšími podmínkami pro přijetí cenných papírů bez informačních a jiných povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu

Vypořádání obchodů

 • DVP = „Delivery versus Payment“, vypořádání T+0
 • u prodávajících RMS blokuje nabízené cenné papíry
 • u kupujících jsou naopak blokované finanční prostředky, čímž je garantované vypořádání

Vypořádání probíhá prostřednictvím Centrální depozitář či systému SVYT (Systém vypořádání transakcí).

Přístup na trh

 • přímý účastník trhu
  • podmínky (splnění alespoň 2 podmínek):
   • správa vlastního majetku ve finančních nástrojů alespoň 1 milion CZK
   • realizace objemu obchodů ve výši 5 milionů CZK za posledních 12 měsíců
   • realizace alespoň 40 transakcí za posledních 12 měsíců

Obchodování

 • obchodování po telefonu
 • obchodování na pobočce
 • obchodování po internetu
 • obchodování prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry

Internetové obchodování

 • aplikace E-Broker
 • poplatky – standardní pokyn 0,2 až 0,4 %; EasyClick 0,29 % z objemu obchodů

 

Comments are closed.