Kontokorentní úvěr

0

Kontokorentní úvěr je řazen mezi krátkodobé úvěry, čerpat z něj lze dle potřeby do sjednané hranice (tzv. úvěrového rámce). Jeho zůstatek může střídavě nabývat debetní i kreditní hodnoty.

1. u kterých klientů se používá kontokorentní úvěr

 • pro všechny právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let

2. charakterizujte jednotlivé skupiny klientů z hlediska objemu úvěru – kontokorent

 • podniky – dle obratu (17 % obratu kontokorent; 12 až 16 % p. a.)
 • podnikatelé – kontokorent řádově v desetitisících (cca 1/3 měsíčního obratu na účtu; kolem 16 % p. a.)
 • fyzické osoby – 2 až 3 násobek měsíčních příjmů
  • Ideální pro fyzické osoby – občany je, aby měli hotovostní rezervu ve výši 3 měsíčních příjmů (pokud to nemají, měli by to mít v úvěrových zdrojích).

3. poplatek za nevyčerpání zdrojů

 • pokud klient nevyčerpá úvěr v plné výši či nevyčerpá, banka mu může vyměřit poplatek za nečerpání (na úrovní cca 0,25 % z nevyčerpané částky)

4. charakterizujte kontokorentní úvěr

 • z hlediska času
  • krátkodobý úvěrový zdroj, který slouží především k vyrovnání výkyvů mezi potřebami a zdroji
 •  z hlediska náročnosti na získání
  • získání je snadné (podle obratu na účtu či přímá akvizice klientů)

U spotřebitelských úvěrů, kontokorentních úvěru a kreditních karet se zpravidla úvěrové limity u jedné banky nesčítají.

5. čerpání a splácení kontokorentního úvěru

 • ideální je bez smlouvy (tj. smlouva je o kreditně-debetním účtu – tj. s běžným účtem) = čerpání je automatické (peníze z účtu prostě odejdou)
 • splácení je dle podmínek banky – je to vyrovnání účtu k určitému datu

6. kontokorentní úvěr z hlediska nákladů

 • RPSN se de facto rovná úrokové sazbě (žádné poplatky za vedení…)
 • úroková sazba je vyšší než u spotřebitelského úvěru (banka drží peníze připravené pro klienta k dispozici)

7. kontokorentní úvěr z hlediska poplatků

 • poplatek za čerpání
 • poplatek za nečerpání (pouze podnikatelské účty)

8. z hlediska výhodnosti po klienta

 • opakování úvěru, úvěr vždy k dispozici, výše úvěrového limitu dle typu klienta, jeho obratů atd.
 • bezúčelový u nepodnikatelů
 • podnikatelský úvěr musí být vždy účelový (základní zásada úvěrování podnikatelů) – bere se rozdíl mezi oběžným majetkem a oběžným majetkem krytým vlastními zdroji = rozdíl je účelem kontokorentního úvěru (podle výkazů)
 • nepožaduje se zajištění (s výjimkou velkých podnikatelských úvěrů – krytí například bianco směnkou)

9. z hlediska výhodnosti pro banku

 • úrokový výnos (vyšší úroková sazba), zdroj příjmů
 • minimální administrativa

10. z hlediska nevýhod pro klienta, jsou-li nějaké

 • jedná se o krátkodobé půjčky (je potřeba je tak chápat)
 • úroky z nevyrovnaného úvěru (počítají se od počátku čerpání – 30 až 50 % p. a.) a exekuce

11. porovnejte kontokorent a revolving

 • revolving = úvěrový limit, který lze opakovaně čerpat po určitou dobu
 • revolving slouží především ke konkrétnímu financování (zásob, v průběhu sezónních výkyvů…)

12. uveďte příklad revolvingového úvěrování

 • úvěr na zásoby, úvěr na překlenutí sezónních výkyvů

13. vysvětlete výhody revolvingu pro banku

 • přijatelné řízení aktiv a pasiv, lze naplánovat likviditu

14. vysvětlete výhody revolvingu pro klienta

 • lze mít více revolvingových úvěrů v průběhu několika let

15. vysvětlete bezúročné období u kreditní karty

 • je nutné s kartou platit (pokud dojde k výběru z bankomatu, bezúročné období se zpravidla ruší) a úvěr na kreditní kartě do určitého data splatit, je nutné nepřečerpat kartu
 • výběr kreditní kartou za bankomatu není zpravidla výhodný

16. uveďte příklady použití kreditních karet v praxi

 • výběr z bankomatu
 • platby v obchodech
 • platba přes internet
 • bonusy k životnímu, penzijnímu pojištění + motivační systémy

Comments are closed.