Klasické úvěrování

0

Zpravidla platí souvislost, že čím je úvěr uzavřen na kratší dobu, tím bývá dražší ( úroky musí vykompenzovat veškeré náklady s úvěrem spojené)

 • podkladem je úvěrová smlouva
 • úvěr je klientem vyčerpán a následně splácen

Úvěry pro občany – rekapitulace

 • do 100.000,00 Kč lze úvěrovat prostřednictvím kontokorentu či kreditní karty bez zajištění
 • od 100.000,00 Kč do 300.000,00 Kč lze úvěrovat hotovostním či spotřebitelským úvěrem bez zajištění se splatností až 7 let
 • od 300.000,00 Kč do 500.000,00 Kč lze čerpat hotovostní i spotřebitelský úvěr, pokud je klient výborně hodnocen bez zajištění u vybraných bank (Komerční banka, Česká spořitelna…) do 10 let splatnosti nebo formou americké hypotéky (zajištění vlastní nemovitostí)
 • nad 500.000,00 Kč musí být úvěr vždy zajištěný

Úvěry ze stavebního spoření

 • jsou to úvěry, které poskytují stavební spořitelny (v ČR v roce 2010 5)
 • jsou poskytovány ve dvou formách:
 • překlenovací úvěr:
  • poskytuje se do výše cílové částky
  • úroková sazba se pohybuje kolem 6 %, splatnost až 18 let u nezajištěného a 28 let u zajištěného překlenovacího úvěru
  • nezajištěný úvěr lze čerpat maximálně do částky 500.000,00 Kč
  • výše částky je závislá od bonity klienta a prokázání účelovosti úvěru
  • úvěr musí být vždy účelový = na bydlení a náklady spojené s bydlením
  • zajištěné úvěry mohou být do výše podle bonity klienta, prokázání účelovosti a hodnoty zajištění
  • výhodou překlenovacího úvěru je, že klient mohl získat úvěr hned, aniž měl cokoliv naspořeno (tj. bez nutnosti naspořené částky), poměrně velkou částku může klient získat bez zajištění, peníze jsou během týdne, klient může kdykoliv cokoliv splatit bez poplatku, má stanovenou minimální splátku, kterou si může kdykoliv navýšit
  • klient může čerpat několika způsoby:
   • až 30 % zálohy hotově, kterou zpětně prokazuje (do cca 1 roku)
   • má smlouvu o dílo a nechává proplácet přímo dílčí faktury na účty dodavatelů
   • hradí si sám faktury a nechává si je zpětně proplatit sobě na účet
   • klient může čerpat zcela bez faktur a účelovost prokáže odhadem (pro ty, co staví svépomocí – úvěr se prokazuje rozdílem odhadů hodnoty nemovitostí před a po provedení stavby či stavební úpravy)
  • nevýhodou je, že klient po dobu čerpání překlenovacího úvěru splácí pouze úroky, a to úroky i z naspořené částky (bere se, že i tato částka je součástí úvěru) – úvěr je tedy dražší
  • překlenovací úvěr se splácí tak, že se překlopí na řádný úvěr ze stavebního spoření, a to pokud má naspořeno alespoň 40 % cílové částky a spořil alespoň 2 roky a zároveň splnil podmínky stanovené konkrétní stavební spořitelnou
 • řádný úvěr ze stavebního spoření:
  • úrok z tohoto úvěru činí přibližně 4 % p. a.
  • úvěr se splácí formou splátky anuity = úvěr + jistina (úvěr se v čase snižuje až do úplného splacení
  • lze předčasně splatit jakoukoliv částku, a to bez poplatků a sankcí

Úvěry poskytované nebankovními subjekty

Tyto úvěry může poskytovat de facto kdokoliv, tentto druh činnosti spadá pod volné živnosti, subjekt musí být zapsaný v obchodním či živnostenském rejstříku (Provident, Cetelem, Home-Credit…).

Splátkový prodej

 • základní produkt poskytovaný nebankovními subjekty
 • úvěrová smlouva se podepisuje přímo v konkrétní prodejně
 • splátkové společnosti nabízí různě dlouhá bezúročná období

Kreditní karta

 • obvykle je nabízena, když klient využije služeb splátkového prodeje a úvěr splácí
 • počáteční limit je zpravidla kolem 30.000,00 Kč

Půjčka

 • obvykle je nabízena, když klient využije služeb kreditní karty a je ochoten a schopen úvěr z kreditní karty splácet

Nebankovní úvěry jsou nabízeny také formou inzerce, telefonicky…

Zajištění úvěrů

 • nejlepší zajištění pro klienta je nemít žádné ručení, nejhorší je zástava vlastního bydlení
 • nejlepší zajištění pro banku je bankovní záruka centrální banky, na druhém místě je bankovní záruka ostatních bank, na třetím místě vinkulace vkladů či cenných papírů (tj. i postoupení pohledávek)
 • vhodnou zástavou je vždy majetek, u kterého lze zjistit, že klient je vlastníkem této věci (nemovitosti – katastr nemovitostí; automobily – technický průkaz a evidence vozidel; umělecké předměty – úschova v trezoru banky; cenné papíry – v úschově…)

Comments are closed.