Klasické hypotéky

0

Hypotéka  je druh úvěru, jehož splacení je vždy zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné).

 • v současnosti jsou k dispozici na trhu hypotéční úvěry se sazbou kolem 4 %
 • splatnost úvěru je 5 až 50 let (doporučuje se do 15 let)
 • musí být vždy zajištěna nemovitostí (může být i cizí)
 • k žádosti je nutné dodat výpisy z katastru nemovitostí (ne starší 30 dnů), nabývací tituly nemovitosti (jakým způsobem klient nabyl nemovitost – stavbou, koupí, dražbou, dědictvím, darem) a odhad hodnoty nemovitosti (platí klient /3 až 7 tisíc CZK/, ale odhad provádí bankovní odhadce – klient má nárok na kopii)
 • po žádosti probíhá hodnocení klienta bankou:
  • verifikace klienta – ověřování, že tento klient skutečně žádost o úvěr podal
  • hodnocení klienta podle subjektivního hlediska (věk, vzdělání, zaměstnání, rodina…)
  • hodnocení klienta podle objektivního hlediska (schopnost splácet – doložení příjmů),
 • Příjmem klienta, ze kterého bude hypotéka splácena, může být mzda, důchod, mateřské a rodičovský příspěvek, příjmy ze závislé činnosti, příjmy z pronájmu.
 • fixace – zafixování (garantování) doby, po kterou bude platit dohodnutá úroková sazba
 • ideální fixace se v současné době pohybuje kolem tří let (subjektivní)

Úvěrové pojištění

 • „kopíruje“ výši úvěru – klesá pojištění se splácením jistiny
 • kolem 700,00 Kč měsíčně u hypotéky na 2.000.000,00 Kč
 • v případě úmrtí (či jiné objektivní události) splatí úvěr pojišťovna
 • po splacení hypotéky klient od pojišťovny nedostane nic

Životní pojištění

 • klient se pojišťuje sám, bývá dražší
 • je možnost ovlivnit různá pojistná rizika
 • po splacení hypotéky získá klient sumu spoření zpět

Smlouvy spojené s hypotéčním úvěrováním

 • nabývací smlouva na nemovitost (tj. kupní smlouva)
 • zástavní smlouva (zde mohou být odlišné osoby od kupní smlouvy – například družstevní byty /kupuje se podíl v družstvu/ – v praxi občané zastavují byt rodičů…)
 • bance se předává i návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí
 • katastr zapisuje do 90 dní, ALE lze čerpat „na plombu“ – označení ze strany katastru o tom, že s nemovitostí bude nakládáno
 • úvěrová smlouva (mezi klientem a bankou)
 • smlouva o ručení (mezi klientem a ručitelem)

 

 

Comments are closed.