Ekonomie a kvantitativní metody

0

Ekonomie patří mezi vědní disciplíny. Její existence je spojena zejména s problémem omezených zdrojů a naproti tomu stojících neomezených lidských potřeb. Tento fakt si vyžádal potřebu analyzovat daný problém ve snaze najít smysluplná řešení.

Pokud jde o pouhé popisování a analýzy ekonomiky, mluvíme o tak zvané pozitivní ekonomii. V případě, kdy dochází k hodnocení a hledání ideálního stavu dané ekonomiky, mluvíme o normativní ekonomii.

V závislosti na chování ekonomických subjektů se ekonomie dělí na makroekonomii, zkoumající ekonomiku jako celek, a mikroekonomii, zkoumající ekonomické chování konkrétních subjektů.

Comments are closed.